جشن شادی

درخواست حذف این مطلبمبعث فرخنده آ ین فرستاده خدا ، حبیب قلوب العالمین
طیب نفوس المومنین ، اشرف الانبیاء و المرسلین ،
ف عالم امکان ، محمد مصطفی صلوات الله علیه
واله بر مسلمانان سراسر گیتی مبارک باد